ΠΩΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ «ΦΙΛΤΡΑΡΕΙ» ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Η εξόρυξη και ανάκτηση πετρελαίου είναι μια κοστοβόρα και υψηλής τεχνικής δυσκολίας διαδικασία. Με την άντληση πετρελαίου, ένα μίγμα με αναλογία έως και 10:1 νερού προς πετρέλαιο έρχεται στην επιφάνεια, από το οποίο το πετρέλαιο διαχωρίζεται με μια σειρά φυσικοχημικών διεργασιών. Όπως γίνεται αντιληπτό, κατά τη διαδικασία αυτή παράγονται σε ημερήσια βάση πολύ μεγάλοι όγκοι υγρού αποβλήτου, του επονομαζόμενου νερού παραγωγής (ΝΠ). Το ΝΠ είναι ένα απόβλητο ρυπασμένο με πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες, για το οποίο απαιτείται κατάλληλη επεξεργασία πριν τη διάθεσή του σε έναν τελικό αποδέκτη, κάτι που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις λόγω των τοξικών και ανόργανων ρύπων σε αυτό. Στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, το ΝΠ αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό κόστος στην όλη εκμετάλλευση των αποθεμάτων πετρελαίου, η διαχείριση του οποίου επηρεάζει και το εκάστοτε κόστος παραγωγής πετρελαίου.

Η παραδοσιακή και ευρέως εφαρμοζόμενη μέθοδος διαχείρισης του ΝΠ είναι η επανέγχυσή του μέσω βαθιών πηγαδιών στους υπόγειους ταμιευτήρες πετρελαίου για διάφορους λόγους (πχ για τη διατήρηση της πίεσης). Η διάθεση αυτή σε βάθη που μπορεί να ξεπερνούν και τα 2 χλμ απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας, ενώ ενέχει και τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Διάφορες χημικές/μηχανικές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί για την επεξεργασία του ΝΠ, οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης και συχνές βλάβες. Συνεπώς, στη βιομηχανία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου υπάρχει η ανάγκη για νέες αξιόπιστες, οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές τεχνολογίες ώστε να αντικαταστήσουν τη μηχανική επεξεργασία και την επανέγχυση μέσω βαθιών πηγαδιών.

Μια νέα τεχνολογία

Τα τελευταία χρόνια, η πράσινη τεχνολογία των Τεχνητών Υγροβιότοπων (ΤΥ) εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά για την επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, ως συνέχεια της αποδεδειγμένα υψηλής τους ικανότητας επεξεργασίας οικιακών και αστικών υγρών αποβλήτων. Η βιομηχανία πετρελαίου είναι ένας τομέας όπου η τεχνολογία των ΤΥ αναπτύσσεται σταδιακά, καθώς μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική, οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης του ΝΠ.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εφαρμογής των ΤΥ σε μεγάλη κλίμακα παγκοσμίως βρίσκεται στα νότια της αραβικής χερσονήσου στην περιοχή των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της ερήμου του Ομάν, όπου κατασκευάστηκε και λειτουργεί από τη γερμανική εταιρεία Bauer μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ΤΥ στον κόσμο για την επεξεργασία ΝΠ. Η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή της ερήμου μπορεί να ξεπεράσει το καλοκαίρι τους 50˚C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τον χειμώνα μπορεί να πέσει και στους 5-6˚C τις νυχτερινές ώρες. Η πρώτη φάση αυτού του συστήματος ξεκίνησε το 2010 με την επεξεργασία 45.000 m³/ημέρα. Το 2015 η χωρητικότητα αυξήθηκε στα 115.000 m³/ημέρα (ή περίπου 700.000 βαρέλια/ημέρα), ενώ εντός του 2019 ολοκληρωνεται πλέον και η τρίτη φάση, που θα αυξήσει την χωρητικότητα στα 175.000 m³/ημέρα. Το τωρινό σύστημα ΤΥ καταλαμβάνει 3,6 εκατ. στρέμματα, έκταση ισοδύναμη με 640 γήπεδα ποδοσφαίρου, ενώ επιπλέον 1,2 εκατ. θα προστεθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Ο ΤΥ είναι φυτεμένος με 5 ενδημικά είδη καλαμιών, ενώ πάνω από 3 εκατ. ρίζες φυτεύθηκαν αρχικά. Το ΝΠ έχει συγκέντρωση υδρογονανθράκων που μπορεί να φθάσει και τα 1000 ppm. Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας είναι ο διαχωρισμός και η ανάκτηση του περιεχομένου πετρελαίου με μονάδες υδροκυκλώνων, χωρίς χρήση ενέργειας ή χημικών. Μετά την ανάκτηση, το ΝΠ με υπολειπόμενη συγκέντρωση υδρογονανθράκων έως και 100 ppm οδηγείται βαρυτικά στις κλίνες του ΤΥ μέσω ενός μακριού καναλιού διανομής. Η τελική επεξεργασμένη εκροή του ΤΥ έχει σχεδόν μηδενική συγκέντρωση πετρελαίου (<0.5 mg/L) και διοχετεύεται πάλι βαρυτικά σε μια σειρά από λίμνες εξάτμισης με σκοπό τη συλλογή αλατιού, λόγω της υψηλής της αλατότητας του νερού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες άλλες βιομηχανικές διεργασίες πχ ως καταλύτης.

Το σύστημα αυτό έχει μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποσότητα του ρυπασμένου ΝΠ που επανεισάγεται στους υπόγειους ταμιευτήρες. Ολόκληρη η εγκατάσταση λειτουργεί με βαρυτική ροή, δηλαδή χωρίς χρήση αντλιών εκμεταλλευόμενη την υπάρχουσα πίεση στον αγωγό εισροής, με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας για τις διεργασίες επεξεργασίας και ελάχιστη κατανάλωση ορυκτών πόρων για τη λειτουργία της. Αυτό μεταφράζεται σε τεράστια εξοικονόμηση πόρων και κόστους, καθώς και σε εξίσου σημαντικά μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (>99%) σε σύγκριση με την προηγούμενη πρακτική της επανέγχυσης μέσω βαθιών πηγαδιών. Το αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι η σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ολόκληρου του πεδίου εξόρυξης πετρελαίου. Η εγκατάσταση αυτή εκτιμήθηκε ότι συμβάλλει από μόνη της κατά 4.3% στην Εθνικά Καθορισμένη Πρόθεση Συνεισφοράς του Ομάν για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 2%.

Και περιβαλλοντικά οφέλη

Οι τεχνητοί υγροβιότοποι με τα διαφορετικά είδη καλαμιών είναι πλέον μια πολυκαλλιέργεια που ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Το σύστημα των υγροβιότοπων και των λιμνών δημιούργησε έναν νέο πολύτιμο βιότοπο στη μέση της ερήμου, που πλέον έχει ενσωματωθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τοπικού περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εγκατάσταση χρησιμοποιούν χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά για ανάπαυση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους μεταξύ Ασίας και Αφρικής,ενώ πάνω από 120 διαφορετικά είδη πουλιών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Μελέτες δε που έγιναν επιτόπου έδειξαν ότι η παρουσία του όλου συστήματος τεχνητών υγροβιότοπων μειώνει τη θερμοκρασία μέχρι και 10˚C σε μια απόσταση μέχρι και 500 μέτρα περιμετρικά της εγκατάστασης, αποδεικνύοντας ότι τα φυσικά συστήματα επεξεργασίας έχουν θετική επίδραση και στο μικροκλίμα της περιοχής όπου κατασκευάζονται.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάδειξης της εγκατάστασης αυτής ως ένα πρότυπο κυκλικής οικονομίας, εφαρμόζεται επίσης και επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής τοπικά για άρδευση καλλιεργειών. Η συνολικά αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε πρώτη φάση στα 220.000 στρέμματα, με πάνω από 40.000 φυτά, με απώτερο σκοπό όλη η εκροή να χρησιμοποιηθεί για άρδευση σταδιακά αντί των λιμνών εξάτμισης. Διαφορετικά είδη φυτών ανθεκτικών σε αλατότητα εξετάζονται ως προς την ικανότητα ανάπτυξης υπό τις δεδομένες συνθήκες (κλίμα της ερήμου, νερό με σχετικά υψηλή αλατότητα). Βασικό κριτήριο είναι είναι η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του τελικού προϊόντος από τα φυτά, πχ. για την παραγωγή ξύλου και κεριού μελιού, για χρήση ως ανεμοφράχτες, παραγωγή φαρμάκων (ακακίες, καζουαρίνα, ευκάλυπτοι), παραγωγή χόρτων κτηνοτροφίας, βαμβάκι (κλωστοϋφαντουργία) καθώς και παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως κόμμι γκουάρ, καστορέλαιο (ελαιοκράμβη, καστορόδεντρα, αρμυρίθρες). Την ίδια στιγμή, η βιομάζα που παράγεται από τα καλάμια χρησιμοποιείται ήδη για την παραγωγή κομπόστ, που αξιοποιείται στο αρδευτικό πεδίο, κλείνοντας έτσι τον κύκλο παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων κάθε είδους σε όλη την εγκατάσταση.

Η συνολική επίδοση του συστήματος αυτού επιβεβαιώνει εμφατικά τον βιώσιμο χαρακτήρα αυτής της πράσινης τεχνολογίας. Η οικολογική αυτή μέθοδος επεξεργασίας αποτελεί πρότυπο βιομηχανικής οικολογίας και κυκλικής οικονομίας, ενός μοντέλου ανάπτυξης όπου ελαχιστοποιείται η παραγωγή αποβλήτων και μεγιστοποιείται η προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση όλων των παραπροϊόντων. Η τεχνική και περιβαλλοντική επίδοση της εγκατάστασης αυτής την έχει καταστήσει σημείο αναφοράς για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και την παγκόσμια περιβαλλοντική κοινότητα. Μεταξύ των βραβείων που έχουν απονεμηθεί στο έργο είναι και το Global Water Award το 2011 από τον πρώην ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν.

Το υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα ΤΥ στο Ομάν παρέχει μια καθαρή τελική εκροή, ενώ μετέτρεψε την προηγούμενη ξηρή και άνυδρη έρημο σε ένα νέο οικοσύστημα. Η εγκατάσταση αυτή αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι τα φυσικά συστήματα επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για τις πιο απαιτητικές βιομηχανικές εκροές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία των Τεχνητών Υγροβιότοπων μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, όπου το κλίμα είναι επίσης ιδιαίτερα ευνοϊκό, δίνοντας μια οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών αποβλήτων και όχι μόνο σε μικρομεσαίους, απομακρυσμένους, ορεινούς, νησιωτικούς και άλλους οικισμούς.

*Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc. Ph.D. , Bauer Nimr LLC, Muscat, Oman, Bauer Resources GmbH, Schrobenhausen, Germany, German University of Technology, Muscat, Oman

[ΠΗΓΗ: http://greenagenda.gr, του Δρς Αλέξανδρου Στεφανάκη*, 19/2/2019]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Επείγουσα ενημέρωση πτηνοτρόφων και κατόχων οικόσιτων πουλερικών για τη γρίπη των πτηνών – Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση για επείγουσα ενημέρωση προς τους πτηνοτρόφους και κατόχους οικόσιτων πουλερικών για τη γρίπη των πτηνών, που έχει ως εξής:

«Με βάση την υπ’ αριθ. 341(24167)/6-2-2019  εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) καταγράφηκαν 28 εστίες γρίπης των πτηνών εντός του 2018 (η τελευταία στις 18 Δεκεμβρίου 2018) στη γειτονική Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Τα μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηματίας →Κτηνοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των πτηνών → Γρίπη των πτηνών: α) Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών (pdf), β) ΥΑ 258971/26.08.08 (ΦΕΚ 1785 Β΄) Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών, οι τροποποιήσεις της ΥΑ 258/10554/30.01.2017 (ΦΕΚ Β΄ 363) και ΥΑ 1503/50776/09.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1677).

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. 107/6079/14.01.2019–ΦΕΚ Β’ 157/30.01.2019 που αφορά στην εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, κέντρα περίθαλψης κτλ.) και μέλη ιδιωτικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος είτε ενημερώνοντας τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας σε αυτές ολόκληρα πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, πριν την όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές και τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών).

Υπενθυμίζεται ότι στην ετήσια ΚΥΑ περί οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, προβλέπεται η χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού της τάξεως των τριάντα ευρώ ανά άγριο πτηνό για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την προσκόμιση νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών κατάλληλων προς δειγματισμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες».

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 12/2/2019]

«BIKE FRIENDLY» ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΑΡΝΑΙΑ!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Σε διαδικασία απόκτησης σήματος πιστοποίησης υπηρεσιών, δομών και υποδομών για την εξυπηρέτηση του ποδηλατικού τουρισμού (bike friendly) βρίσκονται οι περιοχές της Αρναίας και του Παλαιοχωρίου, μετά τη δημιουργία και χαρτογράφηση των ποδηλατικών διαδρομών «του Αλέξη Ζορμπά» και του «Ελάτου», οι οποίες συνδέουν τις πλαγιές του Χολομώντα με το Αριστοτελικό Όρος.

Αυτό σημαίνει ότι τα καταλύματα που (καταρχάς) θα πιστοποιηθούν πληρούν εννέα (9) κριτήρια ποιότητας, τα οποία αποτελούν τη βάση εξοικείωσης δυνητικών ποδηλατών με τον προορισμό – είτε αυτοί τον επισκεφθούν με δικό τους ποδήλατο, είτε το ενοικιάσουν από τοπικές επιχειρήσεις.

Οι περιοχές της Αρναίας – Παλαιοχωρίου, φυσικά χωροθετημένες στους πράσινους πρόποδες των προστατευμένων από την ευρωπαϊκή συνθήκη Natura 2000 ορεινών όγκων, ενδείκνυνται για ποδηλασία, η οποία αποτελεί ήπιας μορφής ανθρώπινη δραστηριότητα, που αναπτύσσεται σε περιβαλλοντικά κατάλληλους προορισμούς περιηγήσεων και αποδράσεων.

Η παρέμβαση αποτελεί το δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας του Συλλόγου Επαγγελματιών Αρναίας, ο οποίος καταρχάς συντήρησε, σηματοδότησε και χαρτογράφησε τις προαναφερόμενες διαδρομές, παραδίδοντας προς προώθηση στον Προαθωνικό Οργανισμό Τουρισμού ένα εξαιρετικό εναλλακτικό τουριστικό προϊόν – πολλά υποσχόμενο για την παράλληλη ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Ποδηλατικές διοργανώσεις και προσέλκυση ειδικών ομάδων επισκεπτών αποτελούν τους στόχους των ντόπιων επαγγελματιών, οι οποίοι συ-στρατεύονται στις ομαδικές αναπτυξιακές προσπάθειες, λειτουργώντας μόνο με επαγγελματικούς όρους, συνθέτοντας brands και ακολουθώντας ροές στρατηγικών σχεδιασμών, οι οποίοι μέχρι σήμερα λειτούργησαν άκρως αποτελεσματικά ως προς την τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Χαλκιδικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποδηλατικό πρόγραμμα της Ανατολικής Χαλκιδικής «από το Χολομώντα μέχρι το Αριστοτελικό Όρος και τον Άθωνα», το οποίο θα συνδεθεί άμεσα με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Παγγαίου Όρους, προωθείται συστηματικά σε ειδικά ευρωπαϊκά τουριστικά γραφεία από «Τις Πόλεις του Μεγαλέξανδρου», έτσι ώστε ως δομημένο προϊόν να αποτελέσει λόγο και τρόπο δικτύωσης της περιοχής με ομοειδείς περιοχές ανά τον κόσμο.

Το συγκεκριμένο σήμα (bike friendly) λειτουργεί από 2016 σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και έχει ήδη πιστοποιήσει πάνω από 50 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.xalkidikipolitiki.gr/, 9/2/2019]

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ PRODEXPO 2019 ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση τροφίμων, ποτών και πρώτων υλών PRODEXPO 2019, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο “Expocentre Fairgrounds” στη Μόσχα.

«Με την πρώτη της συμμετοχή της στη μεγάλη έκθεση PRODEXPO 2019, τη μεγαλύτερη ετήσια έκθεση του κλάδου τροφίμων, ποτών και πρώτων υλών στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη,  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει τις στοχευμένες προσπάθειές της για την προώθηση και ανάδειξη των προϊόντων από παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Με αυτό τον τρόπο δίνει την ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να γίνουν γνωστοί σε νέες αγορές-στόχους και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες, διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά της ρωσικής βιομηχανίας τροφίμων», επισήμανε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Γερακίνα Μπισμπινά.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει να είναι αρωγός στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, προσφέροντας βήμα προβολής σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, την απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά και κάθε δυνατή υποστήριξη για την καλύτερη προβολή των προϊόντων τους», τόνισε η κ. Μπισμπινά.

Η διεθνής έκθεση PRODEXPO 2019 φιλοξενεί εταιρείες με προϊόντα τροφίμων, ποτών και πρώτων υλών, όπως κρέας, πουλερικά, αυγά, γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς, είδη αρτοποιείου, τσάι, καφέ, καθώς επίσης και αλκοολούχα ποτά, που θα φιλοξενηθούν σε ξεχωριστό χώρο, στο περίφημο “Wine Salon”.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, 6/2/2019]

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική Α.Ε. (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ) ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος, προϋπολογισμού 38.300 ευρώ,  καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της βορειοανατολικής Χαλκιδικής και των δραστηριοτήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Η σύγχρονη διαφημιστική προσέγγιση για την τουριστική προβολή ενός τόπου και μίας δραστηριότητας, υλοποιείται με την δημιουργία «ταυτότητας».

Απαραίτητη είναι η συνέργεια και η συνεπικουρική δράση με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Δήμου Αριστοτέλη για την τουριστική προβολή της περιοχής. Πέραν του εν λόγω προγράμματος του δήμου, Αριστοτέλη, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. καλείται να υλοποιήσει μεταξύ άλλων τα εξής:

 • -Δημιουργία ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, που θα περιλαμβάνει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητές της.
 • Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς τουρισμού και με το σύνολο των τοπικών τουριστικών φορέων για την από κοινού υλοποίηση των προωθητικών δράσεων.
 • -Δημιουργία νέου site για το camping με δυνατότητα on line κρατήσεων.
 • -Αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστοσελίδας και των social media και προώθησή τους για προσέλκυση νέων επισκεπτών, κυρίως εξωτερικού, με εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Search Engine Optimization (SEO), το Google και τα Social Media.
 • -Δημιουργία θεματικών spot προβολής των δραστηριοτήτων για την προβολή τους διαδικτυακά.
 • -‘Έλεγχος και συμπλήρωση πινακίδων τοπωνυμιών των σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται οι δραστηριότητες της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και βελτίωση της σήμανσης.
 • -Λειτουργία και συντήρηση της smartphone application “visitaristotelis” ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και προβολής των δραστηριοτήτων της ΑΞΤΑΔΑ και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη αυτή.
 • -Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα περιλαμβάνει συνδυασμό μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης και ενός διαδικτυακού συστήματος διδιάστατης και τριδιάστατης απεικόνισης πληροφοριών
 • -Προώθηση της αίθουσας 3d σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, συλλόγους, σχολεία, Κ.Α.Π.Η., σε νέες κοινωνικές ομάδες, αλλά και tour operators, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Η Επιχείρηση διαθέτει μία από τις λίγες στην Ελλάδα, αίθουσες τρισδιάστατων προβολών, όπου προβάλλονται ταινίες μικρού μήκους και ταινίες 3D. Η ΑΞΤΑΔΑ έχει επίσης προχωρήσει σε δίκη της παραγωγή ταινίας με θέμα οδοιπορικό στο Άγιο όρος όπου σε παγκόσμια αποκλειστικότητα προβάλει τρισδιάστατη ταινία γυρισμένη στο Άγιο Όρος. Από τον Φεβρουάριο θα προβάλλεται και η νέα τρισδιάστατη ταινία, αφιερωμένη στη μοναστική ζωή στο Άγιο Όρος, που σε συνδυασμό με την έκθεση με έργα του Μάκη Βαρλάμη που θα φιλοξενηθεί αρχές του έτους στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιερισσού αναμένεται να αυξηθεί η  επισκεψιμότητα του χώρου

[ΠΗΓΗ: https://www.tornosnews.gr/, της Σοφίας Κοντογιάννη, 2/2/2019]

ΦΤΑΖΜΥΤΚΟ (ΕΠΤΑΖΥΜΟ ΨΩΜΙ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Από την παραδοσιακή κουζίνα της Ιερισσού

Η παραδοσιακή κουζίνα αποτελεί μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Στο παρόν άρθρο, η Μαρία η Λαγόντζου μας περιγράφει την κατασκευή του φταζμύτκου ψωμιού στον τόπο μας, και μας ταξιδεύει σε όμορφες μυρουδιές και γεύσεις μιας εποχής που η κατασκευή της μαγιάς γινότανε μόνο με φυσικό τρόπο και με πολύ μεράκι !

Το Επτάζυμο ψωμί «ΦΤΑΖΜΥΤΚΟ» ήταν δημιούργημα της Ιερισσιώτικης, αλλά και γενικότερα της Ελληνικής κουζίνας, άρρηκτα δεμένο με τη γεωργική ζωή και αποτελούσε ιδιαίτερο, όχι καθημερινό παρασκεύασμα.

Το γεγονός ότι αποτελούσε «είδος πολυτελείας» οφείλεται στο ότι ήταν δύσκολο να πετύχει λόγω της μαγιάς του: η μαγιά γινόταν από ρεβίθι και πολύ δύσκολα φούσκωνε, δίνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε βάθος χρόνου μάλιστα, η λαϊκή σοφία έφτασε να πρεσβεύει ότι η παρασκευή του ψωμιού θα έπρεπε να μένει μυστική για να μη «ματιαχτεί».

Αρχικά το «φταζμύτκο» ήταν το ψωμί που συνόδευε το τραπέζι που οι γαιοκτήμονες έκαναν στις εργάτριες που είχαν προσλάβει για τον θερισμό.

Με το τελείωμα λοιπόν του θέρου, στα τέλη Ιουλίου γινόταν λαμπρό τραπέζι των αγροτών για να τιμήσουν τις «εργατίνες» τους φιλεύοντάς τες, συνήθως, τούνα με ρύζι ή με κολοκύθι.

Το λαμπρό αυτό τραπέζι λεγόταν «δράκος». Για τον «δράκο» φτιαχνόταν δύο φταζμύτκα «κλίκια» (ή «φτούλες»): το ένα κοβόταν και μοιραζόταν στις τιμώμενες καλεσμένες, ενώ το άλλο, «Τ΄ τζούτζουρα του κλικ’», αφού ξαναφουρνιζόταν για να γίνει παξιμάδι, κρατιόταν στολισμένο με σκόρδο (για το κακό μάτι), ρόδι (για να είναι τα στάχυα σφιχτά), κλωστές, κορδέλες και ένα μπουκάλι αγιασμό μέχρι την ημέρα που θα άρχιζε το ζευγάρισμα (η σπορά).

Τότε ο κάθε γεωργός, τάιζε μ΄αυτό τα βόδια του, σκορπούσε κομμάτια στο χωράφι και έτρωγε ο ίδιος, λέγοντας ευχές για την νέα σπορά, ενώ τα στολίδια κρατιόταν στον τρουβά του μέχρι το τέλος του ζευγαρίσματος, για να σκορπιστούν μετά στο σπαρμένο χώμα. [πηγή: περιοδικό «Κύτταρο»-τεύχος 14/2016, σελ. 27]

Για την παρασκευή του ψωμιού, οι νοικοκυρές άλεθαν ρεβύθι που το φούσκωναν, σε χλιαρό νερό, σε σκεπασμένο σκεύος, σε ζεστό μέρος, για 24 ώρες.

Αν το φούσκωμα ήταν επιτυχημένο, έπρεπε να παραχθεί αφρός περίπου δύο δάχτυλα. Επειδή δεν ήταν πάντα εύκολο το «άφρισμα» μπορεί να ετοίμαζαν δύο ή τρία διαφορετικά σκεύη, προκειμένου στο τέλος να πάρουν την πιο επιτυχημένη ρεβυθομαγιά.

Κατόπιν, πετούσαν το τριμμένο ρεβύθι και χρησιμοποιούσαν μόνο το νερό και τον αφρό.

Με τον αφρό, λίγο από το νερό (χλιαρό), μια κουταλιά ζάχαρη και λίγο αλεύρι, έφτιαχναν ένα αραιό χυλό, που άφηναν να φουσκώσει για δύο ώρες.

Κατόπιν κοσκίνιζαν αλεύρι ανοίγοντας μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνοντας εκεί τον χυλό – μαγιά, ζεστό νερό, λίγη ακόμη ζάχαρη, αλάτι και ελαιόλαδο, και ζυμώνοντας πολύ καλά.

Από αυτό το ζυμάρι, μπορούσε να κρατήσει κανείς ένα κομμάτι για να το χρησιμοποιήσει ως προζύμι για την επόμενη φορά, μέχρι επτά φορές.

Επίσης, σύμφωνα με την πληροφορία του Εθνομουσικολόγου της Ακαδημίας Αθηνών Ι. Πλεμένου, η ονομασία οφείλεται στο ότι η ρεβιθομαγιά μπορεί να «δουλευτεί» για επτά ημέρες.

Κατά μία άλλη ερμηνεία, το επτάζυμο = επτά ζυμώματα,δεν έχει απόλυτη αριθμητική αξία, αλλά δείχνει την ανάγκη καλού ζυμώματος ή απλώς την παράδοση της εποχής που αντιμετώπιζε τον αριθμό 7 ως ένα μαγικό και τυχερό αριθμό.

Στο χλιαρό νερό οι νοικοκυρές πρόσθεταν δαφνόφυλλα ή ένα κλωναράκι βασιλικό, για να αρωματίσουν ανάλογα το ψωμί.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αρωματικό, αφράτο και κάτασπρο ψωμί, που συνόδευε κάθε «επίσημο» γεύμα.

Η παρασκευή του επτάζυμου ψωμιού συναντάται σε πολλές περιοχές της χώρας με διάφορες παραλλαγές,π.χ να αλέθεται το ρεβύθι και να αποτελεί συστατικό της ζύμης, όχι να πετιέται, κλπ.

Διαθρεπτική αξία

Το ψωμί αποτελεί τη βάση μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, πλούσιας σε φυτικές ίνες, ενώ το ρεβύθι είναι γνωστό για την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο και σίδηρο.

Μια τόσο θρεπτική και πλούσια σε ενέργεια τροφή, φυσικά και αποτελούσε βασικό συστατικό στο τραπέζι εργατών στα χωράφια…

Tips

 • Μπορούμε να αρωματίσουμε το ψωμί μας, εκτός από βασιλικό και δαφνόφυλλο, με κανέλα – πιπέρι – κύμινο ή γλυκάνισο, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.
 • Το αλάτι το προσθέτουμε στη ζύμη και όχι στη μαγιά, γιατί την εμποδίζει να φουσκώσει.

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, της Μαρίας Λαγόντζου, Δημοσιεύθηκε στο 17ο τεύχος του πολιτισμικού περιοδικού “Κύτταρο Ιερισσού”, 5/2/2019]