ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Double exposure of businessman hand choosing people icon as human resources concept

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στηρίζει επενδυτικά σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδων. Εντείνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εγχώρια τουριστική υποδομή, καθώς ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων. Τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020, κυμαίνονται από 10% έως 45% του κόστους επένδυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία εδρεύει.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Στάμος, γενικός διευθυντής της SRC statistics & informatics το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην ίδρυση νέων μικρών μονάδων, και κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, η Πελοπόννησος και η Χαλκιδική. Το σύνολο των ενισχύσεων που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. μαζί με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Συγκεκριμένα ενισχύονται επενδύσεις:

  • ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,
  • επέκτασης και εκσυγχρονισμού κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων,
  • σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας κ.λπ.),
  • σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα,
  • μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων, και υφιστάμενων ξενοδοχείων που λειτουργούν σε παραδοσιακά -διατηρητέα κτήρια και αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
  • εκσυγχρονισμού κάμπινγκ Γ’ τάξης και άνω, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας. Επίσης επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν συμπληρώσουν επτά χρόνια λειτουργίας.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 12/12/2016]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ

Σχόλια - Προσθήκη σχολίου

You must be logged in to post a comment.