ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Επείγουσα ενημέρωση πτηνοτρόφων και κατόχων οικόσιτων πουλερικών για τη γρίπη των πτηνών – Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση για επείγουσα ενημέρωση προς τους πτηνοτρόφους και κατόχους οικόσιτων πουλερικών για τη γρίπη των πτηνών, που έχει ως εξής:

«Με βάση την υπ’ αριθ. 341(24167)/6-2-2019  εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) καταγράφηκαν 28 εστίες γρίπης των πτηνών εντός του 2018 (η τελευταία στις 18 Δεκεμβρίου 2018) στη γειτονική Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Τα μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηματίας →Κτηνοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των πτηνών → Γρίπη των πτηνών: α) Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών (pdf), β) ΥΑ 258971/26.08.08 (ΦΕΚ 1785 Β΄) Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών, οι τροποποιήσεις της ΥΑ 258/10554/30.01.2017 (ΦΕΚ Β΄ 363) και ΥΑ 1503/50776/09.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1677).

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. 107/6079/14.01.2019–ΦΕΚ Β’ 157/30.01.2019 που αφορά στην εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, κέντρα περίθαλψης κτλ.) και μέλη ιδιωτικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος είτε ενημερώνοντας τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας σε αυτές ολόκληρα πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, πριν την όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές και τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών).

Υπενθυμίζεται ότι στην ετήσια ΚΥΑ περί οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, προβλέπεται η χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού της τάξεως των τριάντα ευρώ ανά άγριο πτηνό για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την προσκόμιση νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών κατάλληλων προς δειγματισμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες».

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 12/2/2019]

«BIKE FRIENDLY» ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΑΡΝΑΙΑ!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Σε διαδικασία απόκτησης σήματος πιστοποίησης υπηρεσιών, δομών και υποδομών για την εξυπηρέτηση του ποδηλατικού τουρισμού (bike friendly) βρίσκονται οι περιοχές της Αρναίας και του Παλαιοχωρίου, μετά τη δημιουργία και χαρτογράφηση των ποδηλατικών διαδρομών «του Αλέξη Ζορμπά» και του «Ελάτου», οι οποίες συνδέουν τις πλαγιές του Χολομώντα με το Αριστοτελικό Όρος.

Αυτό σημαίνει ότι τα καταλύματα που (καταρχάς) θα πιστοποιηθούν πληρούν εννέα (9) κριτήρια ποιότητας, τα οποία αποτελούν τη βάση εξοικείωσης δυνητικών ποδηλατών με τον προορισμό – είτε αυτοί τον επισκεφθούν με δικό τους ποδήλατο, είτε το ενοικιάσουν από τοπικές επιχειρήσεις.

Οι περιοχές της Αρναίας – Παλαιοχωρίου, φυσικά χωροθετημένες στους πράσινους πρόποδες των προστατευμένων από την ευρωπαϊκή συνθήκη Natura 2000 ορεινών όγκων, ενδείκνυνται για ποδηλασία, η οποία αποτελεί ήπιας μορφής ανθρώπινη δραστηριότητα, που αναπτύσσεται σε περιβαλλοντικά κατάλληλους προορισμούς περιηγήσεων και αποδράσεων.

Η παρέμβαση αποτελεί το δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας του Συλλόγου Επαγγελματιών Αρναίας, ο οποίος καταρχάς συντήρησε, σηματοδότησε και χαρτογράφησε τις προαναφερόμενες διαδρομές, παραδίδοντας προς προώθηση στον Προαθωνικό Οργανισμό Τουρισμού ένα εξαιρετικό εναλλακτικό τουριστικό προϊόν – πολλά υποσχόμενο για την παράλληλη ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Ποδηλατικές διοργανώσεις και προσέλκυση ειδικών ομάδων επισκεπτών αποτελούν τους στόχους των ντόπιων επαγγελματιών, οι οποίοι συ-στρατεύονται στις ομαδικές αναπτυξιακές προσπάθειες, λειτουργώντας μόνο με επαγγελματικούς όρους, συνθέτοντας brands και ακολουθώντας ροές στρατηγικών σχεδιασμών, οι οποίοι μέχρι σήμερα λειτούργησαν άκρως αποτελεσματικά ως προς την τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Χαλκιδικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποδηλατικό πρόγραμμα της Ανατολικής Χαλκιδικής «από το Χολομώντα μέχρι το Αριστοτελικό Όρος και τον Άθωνα», το οποίο θα συνδεθεί άμεσα με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Παγγαίου Όρους, προωθείται συστηματικά σε ειδικά ευρωπαϊκά τουριστικά γραφεία από «Τις Πόλεις του Μεγαλέξανδρου», έτσι ώστε ως δομημένο προϊόν να αποτελέσει λόγο και τρόπο δικτύωσης της περιοχής με ομοειδείς περιοχές ανά τον κόσμο.

Το συγκεκριμένο σήμα (bike friendly) λειτουργεί από 2016 σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και έχει ήδη πιστοποιήσει πάνω από 50 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.xalkidikipolitiki.gr/, 9/2/2019]

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ PRODEXPO 2019 ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση τροφίμων, ποτών και πρώτων υλών PRODEXPO 2019, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο “Expocentre Fairgrounds” στη Μόσχα.

«Με την πρώτη της συμμετοχή της στη μεγάλη έκθεση PRODEXPO 2019, τη μεγαλύτερη ετήσια έκθεση του κλάδου τροφίμων, ποτών και πρώτων υλών στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη,  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει τις στοχευμένες προσπάθειές της για την προώθηση και ανάδειξη των προϊόντων από παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Με αυτό τον τρόπο δίνει την ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να γίνουν γνωστοί σε νέες αγορές-στόχους και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες, διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά της ρωσικής βιομηχανίας τροφίμων», επισήμανε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Γερακίνα Μπισμπινά.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει να είναι αρωγός στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, προσφέροντας βήμα προβολής σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, την απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά και κάθε δυνατή υποστήριξη για την καλύτερη προβολή των προϊόντων τους», τόνισε η κ. Μπισμπινά.

Η διεθνής έκθεση PRODEXPO 2019 φιλοξενεί εταιρείες με προϊόντα τροφίμων, ποτών και πρώτων υλών, όπως κρέας, πουλερικά, αυγά, γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς, είδη αρτοποιείου, τσάι, καφέ, καθώς επίσης και αλκοολούχα ποτά, που θα φιλοξενηθούν σε ξεχωριστό χώρο, στο περίφημο “Wine Salon”.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, 6/2/2019]

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική Α.Ε. (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ) ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος, προϋπολογισμού 38.300 ευρώ,  καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της βορειοανατολικής Χαλκιδικής και των δραστηριοτήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Η σύγχρονη διαφημιστική προσέγγιση για την τουριστική προβολή ενός τόπου και μίας δραστηριότητας, υλοποιείται με την δημιουργία «ταυτότητας».

Απαραίτητη είναι η συνέργεια και η συνεπικουρική δράση με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Δήμου Αριστοτέλη για την τουριστική προβολή της περιοχής. Πέραν του εν λόγω προγράμματος του δήμου, Αριστοτέλη, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. καλείται να υλοποιήσει μεταξύ άλλων τα εξής:

 • -Δημιουργία ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, που θα περιλαμβάνει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητές της.
 • Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς τουρισμού και με το σύνολο των τοπικών τουριστικών φορέων για την από κοινού υλοποίηση των προωθητικών δράσεων.
 • -Δημιουργία νέου site για το camping με δυνατότητα on line κρατήσεων.
 • -Αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστοσελίδας και των social media και προώθησή τους για προσέλκυση νέων επισκεπτών, κυρίως εξωτερικού, με εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Search Engine Optimization (SEO), το Google και τα Social Media.
 • -Δημιουργία θεματικών spot προβολής των δραστηριοτήτων για την προβολή τους διαδικτυακά.
 • -‘Έλεγχος και συμπλήρωση πινακίδων τοπωνυμιών των σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται οι δραστηριότητες της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και βελτίωση της σήμανσης.
 • -Λειτουργία και συντήρηση της smartphone application “visitaristotelis” ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και προβολής των δραστηριοτήτων της ΑΞΤΑΔΑ και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη αυτή.
 • -Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα περιλαμβάνει συνδυασμό μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης και ενός διαδικτυακού συστήματος διδιάστατης και τριδιάστατης απεικόνισης πληροφοριών
 • -Προώθηση της αίθουσας 3d σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, συλλόγους, σχολεία, Κ.Α.Π.Η., σε νέες κοινωνικές ομάδες, αλλά και tour operators, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Η Επιχείρηση διαθέτει μία από τις λίγες στην Ελλάδα, αίθουσες τρισδιάστατων προβολών, όπου προβάλλονται ταινίες μικρού μήκους και ταινίες 3D. Η ΑΞΤΑΔΑ έχει επίσης προχωρήσει σε δίκη της παραγωγή ταινίας με θέμα οδοιπορικό στο Άγιο όρος όπου σε παγκόσμια αποκλειστικότητα προβάλει τρισδιάστατη ταινία γυρισμένη στο Άγιο Όρος. Από τον Φεβρουάριο θα προβάλλεται και η νέα τρισδιάστατη ταινία, αφιερωμένη στη μοναστική ζωή στο Άγιο Όρος, που σε συνδυασμό με την έκθεση με έργα του Μάκη Βαρλάμη που θα φιλοξενηθεί αρχές του έτους στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιερισσού αναμένεται να αυξηθεί η  επισκεψιμότητα του χώρου

[ΠΗΓΗ: https://www.tornosnews.gr/, της Σοφίας Κοντογιάννη, 2/2/2019]

ΦΤΑΖΜΥΤΚΟ (ΕΠΤΑΖΥΜΟ ΨΩΜΙ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Από την παραδοσιακή κουζίνα της Ιερισσού

Η παραδοσιακή κουζίνα αποτελεί μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Στο παρόν άρθρο, η Μαρία η Λαγόντζου μας περιγράφει την κατασκευή του φταζμύτκου ψωμιού στον τόπο μας, και μας ταξιδεύει σε όμορφες μυρουδιές και γεύσεις μιας εποχής που η κατασκευή της μαγιάς γινότανε μόνο με φυσικό τρόπο και με πολύ μεράκι !

Το Επτάζυμο ψωμί «ΦΤΑΖΜΥΤΚΟ» ήταν δημιούργημα της Ιερισσιώτικης, αλλά και γενικότερα της Ελληνικής κουζίνας, άρρηκτα δεμένο με τη γεωργική ζωή και αποτελούσε ιδιαίτερο, όχι καθημερινό παρασκεύασμα.

Το γεγονός ότι αποτελούσε «είδος πολυτελείας» οφείλεται στο ότι ήταν δύσκολο να πετύχει λόγω της μαγιάς του: η μαγιά γινόταν από ρεβίθι και πολύ δύσκολα φούσκωνε, δίνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε βάθος χρόνου μάλιστα, η λαϊκή σοφία έφτασε να πρεσβεύει ότι η παρασκευή του ψωμιού θα έπρεπε να μένει μυστική για να μη «ματιαχτεί».

Αρχικά το «φταζμύτκο» ήταν το ψωμί που συνόδευε το τραπέζι που οι γαιοκτήμονες έκαναν στις εργάτριες που είχαν προσλάβει για τον θερισμό.

Με το τελείωμα λοιπόν του θέρου, στα τέλη Ιουλίου γινόταν λαμπρό τραπέζι των αγροτών για να τιμήσουν τις «εργατίνες» τους φιλεύοντάς τες, συνήθως, τούνα με ρύζι ή με κολοκύθι.

Το λαμπρό αυτό τραπέζι λεγόταν «δράκος». Για τον «δράκο» φτιαχνόταν δύο φταζμύτκα «κλίκια» (ή «φτούλες»): το ένα κοβόταν και μοιραζόταν στις τιμώμενες καλεσμένες, ενώ το άλλο, «Τ΄ τζούτζουρα του κλικ’», αφού ξαναφουρνιζόταν για να γίνει παξιμάδι, κρατιόταν στολισμένο με σκόρδο (για το κακό μάτι), ρόδι (για να είναι τα στάχυα σφιχτά), κλωστές, κορδέλες και ένα μπουκάλι αγιασμό μέχρι την ημέρα που θα άρχιζε το ζευγάρισμα (η σπορά).

Τότε ο κάθε γεωργός, τάιζε μ΄αυτό τα βόδια του, σκορπούσε κομμάτια στο χωράφι και έτρωγε ο ίδιος, λέγοντας ευχές για την νέα σπορά, ενώ τα στολίδια κρατιόταν στον τρουβά του μέχρι το τέλος του ζευγαρίσματος, για να σκορπιστούν μετά στο σπαρμένο χώμα. [πηγή: περιοδικό «Κύτταρο»-τεύχος 14/2016, σελ. 27]

Για την παρασκευή του ψωμιού, οι νοικοκυρές άλεθαν ρεβύθι που το φούσκωναν, σε χλιαρό νερό, σε σκεπασμένο σκεύος, σε ζεστό μέρος, για 24 ώρες.

Αν το φούσκωμα ήταν επιτυχημένο, έπρεπε να παραχθεί αφρός περίπου δύο δάχτυλα. Επειδή δεν ήταν πάντα εύκολο το «άφρισμα» μπορεί να ετοίμαζαν δύο ή τρία διαφορετικά σκεύη, προκειμένου στο τέλος να πάρουν την πιο επιτυχημένη ρεβυθομαγιά.

Κατόπιν, πετούσαν το τριμμένο ρεβύθι και χρησιμοποιούσαν μόνο το νερό και τον αφρό.

Με τον αφρό, λίγο από το νερό (χλιαρό), μια κουταλιά ζάχαρη και λίγο αλεύρι, έφτιαχναν ένα αραιό χυλό, που άφηναν να φουσκώσει για δύο ώρες.

Κατόπιν κοσκίνιζαν αλεύρι ανοίγοντας μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνοντας εκεί τον χυλό – μαγιά, ζεστό νερό, λίγη ακόμη ζάχαρη, αλάτι και ελαιόλαδο, και ζυμώνοντας πολύ καλά.

Από αυτό το ζυμάρι, μπορούσε να κρατήσει κανείς ένα κομμάτι για να το χρησιμοποιήσει ως προζύμι για την επόμενη φορά, μέχρι επτά φορές.

Επίσης, σύμφωνα με την πληροφορία του Εθνομουσικολόγου της Ακαδημίας Αθηνών Ι. Πλεμένου, η ονομασία οφείλεται στο ότι η ρεβιθομαγιά μπορεί να «δουλευτεί» για επτά ημέρες.

Κατά μία άλλη ερμηνεία, το επτάζυμο = επτά ζυμώματα,δεν έχει απόλυτη αριθμητική αξία, αλλά δείχνει την ανάγκη καλού ζυμώματος ή απλώς την παράδοση της εποχής που αντιμετώπιζε τον αριθμό 7 ως ένα μαγικό και τυχερό αριθμό.

Στο χλιαρό νερό οι νοικοκυρές πρόσθεταν δαφνόφυλλα ή ένα κλωναράκι βασιλικό, για να αρωματίσουν ανάλογα το ψωμί.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αρωματικό, αφράτο και κάτασπρο ψωμί, που συνόδευε κάθε «επίσημο» γεύμα.

Η παρασκευή του επτάζυμου ψωμιού συναντάται σε πολλές περιοχές της χώρας με διάφορες παραλλαγές,π.χ να αλέθεται το ρεβύθι και να αποτελεί συστατικό της ζύμης, όχι να πετιέται, κλπ.

Διαθρεπτική αξία

Το ψωμί αποτελεί τη βάση μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, πλούσιας σε φυτικές ίνες, ενώ το ρεβύθι είναι γνωστό για την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο και σίδηρο.

Μια τόσο θρεπτική και πλούσια σε ενέργεια τροφή, φυσικά και αποτελούσε βασικό συστατικό στο τραπέζι εργατών στα χωράφια…

Tips

 • Μπορούμε να αρωματίσουμε το ψωμί μας, εκτός από βασιλικό και δαφνόφυλλο, με κανέλα – πιπέρι – κύμινο ή γλυκάνισο, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.
 • Το αλάτι το προσθέτουμε στη ζύμη και όχι στη μαγιά, γιατί την εμποδίζει να φουσκώσει.

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, της Μαρίας Λαγόντζου, Δημοσιεύθηκε στο 17ο τεύχος του πολιτισμικού περιοδικού “Κύτταρο Ιερισσού”, 5/2/2019]

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (ΒΡΑΒΕΙΑ TRIPADVISOR)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ by admin Posted in ΘΕΜΑΤΑ | ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ  

Δεκάδες ελληνικά ξενοδοχεία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα στον κόσμο για το 2019, σύμφωνα με τα Travelers’ Choice Awards της ταξιδιωτικής πλατφόρμας που συμβουλεύονται εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες, TripAdvisor.

Οι νικητές των βραβείων αναδείχθηκαν βάσει εκατομμυρίων κριτικών στην TripAdvisor από διεθνείς ταξιδιώτες κατά το περασμένο 12μηνο. Ελληνικά ξενοδοχεία κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία και στις 9 κατηγορίες βραβείων (κορυφαία ξενοδοχεία, μικρά, πολυτελή, bargain, καλύτερες υπηρεσίες, ρομαντικά, B&B και Inn, οικογενειακά, all inclusive).

Ειδικότερα, το Ikos Oceania στα Νέα Μουδανιά βρέθηκε στην…

16η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τα 25 καλύτερα ξενοδοχεία και στην 7η θέση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής όπου ακολουθεί το Ikos Olivia στην 9η θέση.Το Anastasis Apartments στο Ημεροβίγλι αναδεικνύεται ως το καλύτερο μικρό ξενοδοχείο στον κόσμο και ακολουθεί στην τρίτη θέση το Kokkini Porta Rossa στη Ρόδο.

Στην Ευρώπη το Kokkini Porta Rossa ανεβαίνει στη δεύτερη θέση και ακολουθεί στην 10η το Aenaon Villas στο Ημεροβίγλι.Το καλύτερο all inclusive ξενοδοχείο στον κόσμο βρίσκεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, και είναι το Ikos Oceania και το Ikos Olivia, στη δεύτερη θέση.

Πέρα από τα δύο αυτά ξενοδοχεία, στην ευρωπαϊκή κατάταξη all in ξενοδοχείων, εντοπίζονται τα ακόλουθα ελληνικά….

 • Sunconnect Kipriotis Aqualand
 • Club Med Gregolimano
 • TUI FAMILY LIFE Kerkyra Golf
 • Atlantica Porto Bello Royal
 • Wyndham Grand Crete Mirabello Bay
 • Kiani Beach Resort Family All Inclusive

Στην κατηγορία καλύτερων πολυτελών ξενοδοχείων στον κόσμο, η 8η θέση ανήκει στο Porto Sani (τέταρτο στην Ευρώπη) και η 15η στο Andronis Boutique Hotel (πέμπτο στην Ευρώπη) στην Οία.

Ακόμη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ikos Oceania είναι το όγδοο καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο για το 2019.

Το Hotel Venus & Suites είναι στα 25 καλύτερα bargain ξενοδοχεία στον κόσμο (7η θέση στην Ευρώπη), ενώ τα Island House Hotel Studios Apartments και Hotel Christina στη Νάουσα είναι στα 25 καλύτερα στην Ευρώπη (9η και 16η θέση αντίστοιχα).

Το Achtis Hotel στην Άφυτο είναι το έβδομο καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο όσον αφορά τις υπηρεσίες του.

Στην Ευρώπη διατηρεί την 4η θέση, και ακολουθούν τα Anastasis Apartments και Ikos Oceania στη 10η και 15η θέση αντίστοιχα.

Το Anastasis Apartments είναι το τρίτο καλύτερο ρομαντικό ξενοδοχείο στον κόσμο για το 2019 (δεύτερο στην Ευρώπη), και ακολουθεί το Lindos Blu στην 11η θέση (πέμπτο στην Ευρώπη).

Στην Ευρωπαϊκή κατάταξη ακολουθούν τα Andronis Boutique Hotel και Pezoules στη 10η και 15η θέση αντίστοιχα.

Το Sani Club και το Sunconnect Kipriotis Aqualand αναδεικνύονται στην κατάταξη των 25 κορυφαίων οικογενειακών ξενοδοχείων στον κόσμο για το 2019 (7η και 15η θέση). Στην Ευρωπαϊκή κατάταξη, εκτός από τα δύο προηγούμενα, εμφανίζεται το Sani Beach στην 9η θέση.Φέτος είναι η 17η χρονιά απονομής των βραβείων.

Για το 2019 βραβεύθηκαν συνολικά 7.812 ξενοδοχεία σε 94 χώρες και 8 προορισμούς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νικητών είναι το υψηλό επίπεδο ποιότητας, υπηρεσιών και value που προσφέρουν.

Τα βραβεία ανέδειξαν επίσης τα καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία σε κάθε κατηγορία.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, από tornosnews.gr, 24/1/2019]